Dobro došli!

Pozdravljam Vas na blogu posvećenom predmetu Računarstvo i Informatika!

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Svaštara

Upotreba informacionih tehnologija u svakodnevnom životu

Na linku ispod nalazi se Power Point prezentacija vezana za upotrebu informacionih tehnologija

Informacione tehnologije u savremenom životu

Ostavite komentar

Objavljeno pod I razred, II razred, III razred

Excel vežba

Na vezi ispod možete skinuti tabelu za vežbanje funkcija u Excelu.
Vežba u Excelu – funkcije

Ostavite komentar

Objavljeno pod II razred

E-sanduče

Na linku ispod nalazi se uputstvo i vežba vezano za nalog na Hotmailu.

E – sanduče – Hotmail

Ostavite komentar

Objavljeno pod I razred, II razred

Najčešće korišćeni tipovi fajlova i njihove ekstenzije


Fajlovi predstavljaju najmanju jedinicu za smeštanje podataka na računaru, nedeljivi su i predstavljaju jednu logičku celinu. Više različitih fajlova se može smestiti u jedan folder, a više foldera i fajlova u neki drugi     folder. Fajlovi se razlikuju prema svom sadržaju, prema svojoj nameni i vrsti programa koji sa njima rukuje.

 

Svaki fajl u okviru svog imena poseduje i dodatnu oznaku koja se naziva ekstenzija (proširenje imena). Ekstenzija se navodi posle imena iza simbola tačka i ima ulogu da bliže opiše vrstu fajla, kako bi se na prvi pogled odmah znalo o kakvom je fajlu reč i koji program je namenjen za njegovo pokretanje. Ekstenzija se najčešće sastoji od tri karaktera, mada broj karaktera predviđenih za ekstenziju može biti i veći. Kada se u nekom programu za pretraživanje fajlova, kakav je npr. Windows Explorer, dva puta klikne na ime fajla, Windows će na osnovu ekstenzije otvoriti odgovarajući program i u njemu fajl na koji je korisnik kliknuo.

 

Fajlovi u kojima se nalazi samo jednostavan tekst kreiraju se u tekstualnim editorima i imaju ekstenziju .txt.

Složeniji tekstualni fajlovi, dokumenti, kreiraju se u tekstualnim procesorima i imaju ekstenziju .doc ili .rtf. Fajlovi sa ovim ekstenzijama kreiraju se u programu Microsoft Word.

 

Posebni tipovi tekstualnih fajlova, koji se otvaraju u programu Adobe Acrobat imaju ekstenziju .pdf.

 

Fajlovi koji sadrže tabelarno sortirane podatke nad kojima se vrše izvesna izračunavanja, crtaju grafici i prikazuju razultati proračuna, kreiraju se najčešće u programu Microsoft Excel i poseduju ekstenziju .xls.

 

Program za rad sa bazom podataka Microsoft Access kreira fajlove sa ekstenzijom .mdb.

 

Najčešće korišćen program za pravljenje grafičkih prezentacija je Microsoft Power Point. Ekstenzija fajlova napravljenih u ovom programu je .ppt.

 

Grafičke informacije kao što su slike i video zapisi zbog svoje složenosti i opširnosti informacija, snimaju se u različitim formatima. Najčešći formati slika su: .bmp, .jpg, .gif, .tif, dok su najčešći formati video zapisa .mov, .avi, .mpeg.

 

Zvučni zapisi najčešće imaju ekstenziju .mp3, ako su u pitanju komprimovani zvučni zapisi, ili .wav za nekomprimovane.

 

Za komprimovanje računarskih podataka opšte namene gubici nisu tolerantni, tako da se mora izvršiti komprimovanje podataka bez gubitaka. To znači da kad se fajl jednom komprimuje i nakon toga ponovo dekomprimuje, mora se dobiti indentičan fajl. Fajlovi koji sadrže ovakve komprimovane (sabijene) podatke bez gubitaka najčešće poseduju ekstenziju, .zip, .arj, .rar ili .lha u zavisnosti od toga koji je program korišćen za kompresiju.

 

Ako je korisnik skinuo stranicu sa interneta, fajl sa njenim sadržajem imaće ekstenziju .html ili .mht.

 

Programi koji mogu samostalno da se izvršavaju (izvršni programi), tj. bez otvaranja nekog drugog programa, imaju ekstenziju .exe, .com ili .bat (fajlovi sa ekstenzijom .bat su specijalna vrsta tekstualnih fajlova u kojima se na specifičan način pozivaju fajlovi sa ekstenzijama .exe i .com)

 

Operativni sistem ili neki programi koji sa često izvršavaju mogu kreirati privremene fajlove koji su im trenutno potrebni za rad. Kada im više nisu potrebni, oni ih brišu. Ovi fajlovi mogu imati veliki broj različitih ekstenzija, a najčešća je .tmp.

1 komentar

Objavljeno pod I razred, II razred

Zdravlje, sigurnost, okolina


 

 

Ergonomija

Ergonomija je naučna disciplina koja se bavi oblikovanjem radnog okruženja radi povećanja sigurnosti i smanjenja negativnog uticaja radnog procesa na čoveka. Iz mnogih ergonomskih istraživanja proizašle su mere za zaštitu zdravlja korisnika računara.

 

Za ljude koji veći deo radnog vremena provode za računarom, neželjeni efekti su postojanje elektromagnetnog zračenja ekrana, potreba za određenim pokretima ruke koji se stalno ponavljaju i izazivaju oštećenja na zglobovima (Repetitive Strain Injury – RSI) i drugi.

 

Uređenje radnog mesta

 

Uređenje radnog mesta, takođe, može da bude od velikog značaja za očuvanje zdravlja korisnika računara. Gornja ivica monitora treba sa se nalazi u nivou očiju a donja pod uglom od 15° do 30° u odnosu na gornju.

 

Visina radne površine stola treba da je oko 75cm, udaljenost korisnika od monitora treba da je bar 60cm, a osvetljenje ekrana treba da je 3 do 4 puta intenzivnije od osvetljenja prostorije. Takođe se preporučuje rad u prostorijama u kojima je obezbeđeno provetravanje.

 

Prilagodljivost

Kad god je to moguće treba da se koristi nameštaj i oprema koja može da se prilagodi korisniku. U ovu grupu se svrstavaju stolica sa podesivom visinom i naslonom, radni sto podesive visine, ergonomska tastatura i miš i kvalitetna podloga za miša.

 

Mousepad

 

Odmaranje

Za izbegavanje RSI efekta se preporučuje često menjanje radnog položaja i pravljenje redovnih i čestih pauza u toku rada. Zbog zamora očiju treba kupovati kvalitetne monitore, u toku rada povremeno usmeravati pogled na stvari udaljene od ekrana, koristiti filtere protiv refleksije, a preporučuje se odmor očiju bar 15 minuta na svaka 2 sata rada.

 

Zdravstveni problemi

Praksa pokazuje da, čak i u slučajevima kada se primenjuju odgovarajuće ergonomske mere, dugotrajni rad na računaru može da izazove profesionalna zdravstvena oboljenja.

 

Kao posledica dugotrajnog kucanja može da dođe do upale zglobova na rukama. Isti efekat se javlja i kod osoba čiji je posao vezan za intenzivan rad sa mišem. Dugotrajno gledanje u ekran monitora, zbog intenzivnog osvetljenja i treperenja slike može da izazove oštećenja vida ali i neka ozbiljna oboljenja. Kako upotreba računara podrazumeva sedeći položaj korisnika, sam način sedenja bitno utiče na probleme sa kičmom, što je posebno izraženo kod mlađih korisnika.

 

Mere sigurnosti

 

Obzirom da je za rad računara potrebno električno napajanje, često naizmenično, neophodno je da se poštuju standardne mere bezbednosti koje se odnose na zaštitu zdravlja korisnika.

 

Posebna pažnja treba da se obrati na kvalitet i stanje spojnih kablova za napajanje monitora, kućišta računara, štampača i drugih periferijskih jedinica. Električna izolacija koja se primenjuje kod kablova za napajanje tokom vremena može da izgubi izolaciona svojstva ili da se fizički oštetiti.

 

U slučaju kontakta korisnika sa oštećenim mestom mogu da nastanu ozbiljne zdravstvene posledice. Pored toga, izvor napajanja i ispravljač se nalaze unutar kućišta računara, pa treba posebno obratiti pažnju na kvalitet uzemljenja električne instalacije.

 

Potrebno da se produžni kabl izabere u skladu sa električnom snagom koja je potrebna za rad računara i njegovih periferija. U slučaju neodgovarajućeg izbora (preopterećenja), doći će do preteranog zagrevanja kabla što u nekim slučajevima može da izazove požar.

 

Zaštita okoline

Prilikom kupovine računarske opreme treba voditi računa o potrošnji električne energije i kad god nema potrebe za njihovim radom, računar i opremu treba isključiti.

 

Potrošnja papira u računarskom poslovanju, bez obzira na predviđanje stručnjaka, je svakim danom sve veća. Ukoliko se već ne može uticati na potrošnju, treba koristiti prerađeni papir. Takođe, gde je god to moguće treba prerađivati sve neupotrebljive komponente računarskog sistema, kao što su toner štampača, baterije i slično.

 

Kada god smo u mogućnosti, bolje je koristiti elektronske dokumente jer se time smanjuje potreba za štampanjem i trošenjem papira.

Trees

 

Ostavite komentar

Objavljeno pod I razred